welkom

De Protestantse Gemeente te Heeg heet u van harte welkom op haar website. U vindt hier informatie over de activiteiten, het werk, de organisatie, adressen en kerkgebouwen van de gemeente. Wij hopen u hiermee wegwijs te maken in onze gemeente.

De Protestantse Gemeente te Heeg wil een open en gastvrije gemeente zijn, waarin alle gemeenteleden - jong en oud - kunnen participeren. De kern van ons gemeente-zijn is ons geloof in de bevrijdende God van Israël. Hij heeft zich in Jezus Christus aan ons bekend gemaakt.

Op zondag komen wij als gemeente tijdens de kerkdienst samen. Maar ons kerk-zijn is niet daartoe beperkt. Als gemeente ontmoeten we elkaar bijvoorbeeld ook tijdens gespreksgroepen, in het jeugdwerk, tijdens het groothuisbezoek, bij vergaderingen, rond de jaarlijkse rommelmarkt en in het bezoekwerk.

Heeg is een watersport- en vakantiedorp. Gasten zijn van harte uitgenodigd onze kerkdiensten en activiteiten bij te wonen.

Wij hopen dat deze website een goede indruk geeft van onze gemeente.

OCHTENDGEBED
Vanaf morgen (15/4) is er op woensdagochtend om 10.00 uur een kort ochtendgebed te beluisteren via kerkdienstgemist of de kerktelefoon. Zo zijn we elke woensdagochtend, in elk geval tot Pinksteren, weer met elkaar verbonden. Opnieuw ook de vraag om dit te delen met mensen die misschien niet meelezen, maar er wel behoefte aan hebben. 

----------- Belangrijk bericht i.v.m. het coronavirus ----------

De afgelopen week heeft het corona virus zich verder verspreid. Het moderamen heeft de ontwikkelingen op de voet gevolgd en overlegd. We hebben besloten het advies dat de classis Friesland geeft als aanvulling op de adviezen van RIVM en overheid te volgen. Dat betekent dat we de volgende besluiten hebben genomen:

  • Er vinden tot en met 31 mei geen kerkdiensten plaats, dat geldt ook voor de vespervieringen. De kerkdiensten van de Stille Week, Pasen en andere zondagen worden om vanuit IJlst via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1866-Mauritiuskerk-IJlst  uitgezonden door predikanten uit de Ring.
  • Alle groepsbijeenkomsten worden afgelast. Dit geldt voor kringen, maar ook voor koorrepetities en zoveel mogelijk vergaderingen. Het moderamen is het dagelijkse bestuur en blijft dus wel actief. Daar kunt u dan ook voor vragen terecht.
  • Huisbezoeken door de ouderling of predikant gaan alleen door bij crisispastoraat. Het RIVM raadt af om bij kwetsbare mensen op bezoek te gaan. Het is een tegenstrijdig gevoel voor de kerk, die juist daar aanwezig wil zijn, waar mensen eenzaam en kwetsbaar zijn. Toch menen we dat we hier de adviezen dienen te volgen. Des te meer reden om vanuit als gemeenteleden onderling via een kaartje of telefoontje extra naar elkaar om te zien!
  • Pastoraat rondom overlijden en rouwdiensten gaat door. Samen met familie en de uitvaartverzorger zullen we zoeken naar een goede manier om afscheid te nemen. Maakt u zich daar vooral geen zorgen over!

De maatregelen rondom de kerkdiensten zijn in elk geval tot en met 31 mei van kracht. Bij de andere maatregelen wachten we af wat de besluiten zijn van de overheid rondom 28 april. Uiteraard hopen en bidden we dat deze verregaande maatregelen effect mogen hebben en snel opgeheven mogen worden. De komende weken houden we de adviezen vanuit de overheid en de kerk goed in de gaten. Als er redenen zijn om bovenstaande besluiten aan te passen, zullen we dat doen.

We vragen u dit zoveel mogelijk in uw kring bekend te maken, zodat we in korte tijd zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

ds. Annelieke Warnar


Vacature kerkelijk werker

Om verder inhoud te geven aan ons kerk-zijn hebben wij, naast predikant ds. Annelieke Warnar - van den Berg, behoefte aan een kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat voor 8 uur per week. Het gaat hierbij om een aanstelling van 1 jaar met intentie tot verlenging. Voor meer informatie kunt u de profielschets onderaan deze pagina downloaden, hierin staat ook informatie over de sollicitatieprocedure.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Weergeven Downloaden
  81k v. 1 29 jun. 2020 03:09 Pieter Jukema