Ichthuskerk

Onder leiding van dr. Abraham Kuyper brak in 1886 een aantal kerkenraden in Nederland met het bestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze kerkscheuring wordt de Doleantie genoemd. Over het gehele land sluiten ruim 300.000 mensen zich aan bij de Doleantie. Voor Heeg begint de geschiedenis van de Doleantie in het jaar 1887. In dat jaar wordt gebroken met de Hervormden. Een groot gedeelte van het aantal leden gaan naar de kerk van de dolerenden. Predikant is dr. L. H. Wagenaar. Dr. LĂștzen Wagenaar was behalve dominee ook dichter, historicus en schrijver. Hij onderhield nauwe contacten met de socialist mr. Pieter Jelles Troelstra. Op andere plekken heeft dr. L. H. Wagenaar ook nieuwe kerken voor de dolerenden gesticht.

In juli 1889 wordt uiteen gezet met de bouw van de nieuwe kerk. Ruim een half jaar later in 1890 wordt de kerk al in gebruik genomen. Heeg is trots op haar kerk, de grootste 'Nederduits Geformeerde Kerk' van de gehele Zuidwesthoek van Friesland. Gebouwd als kruiskerk in de Neorenaissance stijl. Architect is Tsjeard Kuypers uit Gorredijk. Kuypers, die later in Amsterdam woonde, heeft in Nederland voor meer dan 50 kerken het ontwerp gemaakt.

In 1967 ondergaat de kerk een grote restauratie. Bij de restauratie gaat er veel van het interieur verloren. Zo worden de beide 'sydkreaken' verwijderd, en de preekstoel en banken worden vernieuwd. Het orgel is daarentegen nog wel oorspronkelijk, gebouwd door de firma Bakker & Timmenga te Leeuwarden.