ANBI en jaarrekeningen

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Heeg

RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) : 002672613

Adresgegevens:
De Skatting 30
8621 BW  Heeg

Bestuur:

mevr. R.  de Vries-Westra

dhr. K. Attema
mevr. E. van Berkum

Bezoldiging

De kerkrentmeesters voeren hun taak uit zonder bezoldiging.

Doelstelling en activiteiten
De protestantse gemeente te Heeg wil een open en gastvrije gemeente zijn, waarin iedereen - jong en oud - zich thuis voelt. De kern van de gemeente is het geloof in God, die zich in Jezus aan ons bekendmaakte. Dit is de bron waaruit de gemeente put. We willen het geloof niet alleen voor ons zelf houden, maar ook uitdragen, in woord en daad. Omzien naar elkaar staat centraal in het pastorale en in het diaconale werk. In de vieringen is de gemeente flexibel en veelkleurig.
De kerkrentmeesters zorgen ervoor dat al deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Geldwerving, financiële administratie, beheer van (on)roerende zaken, personele zaken en de ledenadministratie zijn de kerntaken van het college van kerkrentmeesters. Met vrijwillige bijdragen van gemeenteleden, collecten, inkomen uit het bezit, subsidies en acties (zoals de rommelmarkt) zorgen de kerkrentmeesters ervoor dat de kerk financieel gezond blijft. De Haghakerk, de Ichthuskerk, de pastorie en verpacht land zijn bezittingen van de Protestantse Gemeente te Heeg. De vrijwillige bijdragen van gemeenteleden vormen een belangrijke bron van inkomsten. Deze bijdrage wordt jaarlijks toegezegd en ingezameld tijdens de Actie Kerkbalans in januari.

Beleidsplan:  [zie hiervoor onder Vorming & Toerusting - beleidsplan en jaarverslagen - PDF document, link naar beleidsplan]

Jaarverslag:  [zie hiervoor onder Vorming & Toerusting - beleidsplan en jaarverslagen - PDF document, link naar jaarverslag]

Financiële verantwoording: [zie hiervoor onderstaand PDF document te downloaden,  jaarrekeningen kerkrentmeesters]

Ċ
Pieter Jukema,
10 sep. 2020 22:52
Ċ
Pieter Jukema,
10 sep. 2020 22:52