jeugdraad

De jeugdraad is de overkoepelende ‘commissie’ die het jeugdwerk in de gemeente coördineert. De jeugdraad bestaat uit de twee jeugdouderlingen, de secretaris/penningmeester, predikant, twee algemene leden en vertegenwoordigers van elke geleding uit het jeugdwerk. Zo zijn de lijntjes kort, zijn we op de hoogte van elkaars activiteiten, brainstormen we over nieuwe plannen en wordt het jeugdwerk aangestuurd.

Naast organisatie en aansturen van sneinsklup/kindernevendienst, catechese en jeugdclubs werkt de jeugdraad mee aan de startzondag. Verder organiseert ze elk jaar een slotactiviteit voor de jeugd, een ontmoeting voor alle jeugdwerkers, de kerstmorgenzang en de examenroosjes voor alle jongeren die eindexamen doen.

contactpersoon

Hiltsje Bakker (tijdelijk)
De Jister 4
-