catechese

Voor jongeren in de leeftijd van het middelbaar onderwijs is er catechese.

-We praten over geloof en leven: Wat kan het geloof in God voor je leven betekenen?

-We staan stil bij verhalen uit de Bijbel: Wat kun je met deze verhalen in de dagelijkse praktijk? Wat vertellen ze over God en Jezus?

-We bekijken hoe dingen binnen de kerk werken: Hoe wordt er gevierd? Wat betekenen bijvoorbeeld doop en avondmaal?

Er zijn verschillende groepen voor de verschillende leeftijdscategorieën. De jongeren die voor het eerst in aanmerking komen voor catechese, krijgen allemaal een uitnodiging. Voor de vervolg groepen worden alleen de jongeren aangeschreven (per e-mail) die ook vorig jaar hebben deelgenomen. Natuurlijk is iedereen welkom. Je kunt dus gerust een jaar later inschuiven bij je leeftijdsgenoten. Kom gerust langs!