welkom

De Protestantse Gemeente te Heeg heet u van harte welkom op haar website. U vindt hier informatie over de activiteiten, het werk, de organisatie, adressen en kerkgebouwen van de gemeente. Wij hopen u hiermee wegwijs te maken in onze gemeente.

De Protestantse Gemeente te Heeg wil een open en gastvrije gemeente zijn, waarin alle gemeenteleden - jong en oud - kunnen participeren. De kern van ons gemeente-zijn is ons geloof in de bevrijdende God van Israël. Hij heeft zich in Jezus Christus aan ons bekend gemaakt.

Op zondag komen wij als gemeente tijdens de kerkdienst samen. Maar ons kerk-zijn is niet daartoe beperkt. Als gemeente ontmoeten we elkaar bijvoorbeeld ook tijdens gespreksgroepen, in het jeugdwerk, tijdens het groothuisbezoek, bij vergaderingen, rond de jaarlijkse rommelmarkt en in het bezoekwerk.

Heeg is een watersport- en vakantiedorp. Gasten zijn van harte uitgenodigd onze kerkdiensten en activiteiten bij te wonen.

Wij hopen dat deze website een goede indruk geeft van onze gemeente.