welkom

De Protestantse Gemeente te Heeg heet u van harte welkom op haar website. U vindt hier informatie over de activiteiten, het werk, de organisatie, adressen en kerkgebouwen van de gemeente. Wij hopen u hiermee wegwijs te maken in onze gemeente.

De Protestantse Gemeente te Heeg wil een open en gastvrije gemeente zijn, waarin alle gemeenteleden - jong en oud - kunnen participeren. De kern van ons gemeente-zijn is ons geloof in de bevrijdende God van Israël. Hij heeft zich in Jezus Christus aan ons bekend gemaakt.

Op zondag komen wij als gemeente tijdens de kerkdienst samen. Maar ons kerk-zijn is niet daartoe beperkt. Als gemeente ontmoeten we elkaar bijvoorbeeld ook tijdens gespreksgroepen, in het jeugdwerk, tijdens het groothuisbezoek, bij vergaderingen, rond de jaarlijkse rommelmarkt en in het bezoekwerk.

Heeg is een watersport- en vakantiedorp. Gasten zijn van harte uitgenodigd onze kerkdiensten en activiteiten bij te wonen.

Wij hopen dat deze website een goede indruk geeft van onze gemeente.

----------- Belangrijk bericht i.v.m. het coronavirus ----------

De afgelopen week heeft het corona virus zich verder verspreid. Het moderamen heeft de ontwikkelingen op de voet gevolgd en overlegd. We hebben besloten het advies dat de classis Friesland geeft als aanvulling op de adviezen van RIVM en overheid te volgen. Dat betekent dat we t/m 31 maart de volgende besluiten hebben genomen:

  • Er vinden tot en met 31 maart geen kerkdiensten plaats, dat geldt ook voor de vespervieringen. Zondag 15 maart houdt onze ds. Annelieke Warnar een korte viering om 9.30 uur, die via kerkdienstgemist wordt uitgezonden. U kunt dit dus thuis volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1678-Protestantse-gemeente-Heeg. Wij verzoeken u dus niet naar de kerk te komen. Zondag 22 en 29 maart wordt om 9.30 uur vanuit IJlst via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1866-Mauritiuskerk-IJlst een viering uitgezonden door predikanten uit de Ring.
  • Alle groepsbijeenkomsten worden afgelast. Dit geldt voor kringen, maar ook voor koorrepetities en zoveel mogelijk vergaderingen. Het moderamen is het dagelijkse bestuur en blijft dus wel actief. Daar kunt u dan ook voor vragen terecht.
  • Huisbezoeken door de ouderling of predikant gaan alleen door bij crisispastoraat. Het RIVM raadt af om bij kwetsbare mensen op bezoek te gaan. Het is een tegenstrijdig gevoel voor de kerk, die juist daar aanwezig wil zijn, waar mensen eenzaam en kwetsbaar zijn. Toch menen we dat we hier de adviezen dienen te volgen. Des te meer reden om vanuit als gemeenteleden onderling via een kaartje of telefoontje extra naar elkaar om te zien!
  • Pastoraat rondom overlijden en rouwdiensten gaat door. Samen met familie en de uitvaartverzorger zullen we zoeken naar een goede manier om afscheid te nemen. Maakt u zich daar vooral geen zorgen over!

Bovenstaande maatregelen zijn in elk geval tot en met 31 maart van kracht. Uiteraard hopen en bidden we dat deze verregaande maatregelen effect mogen hebben en snel opgeheven mogen worden. De komende weken houden we de adviezen vanuit de overheid en de kerk goed in de gaten. Als er redenen zijn om bovenstaande besluiten aan te passen, zullen we dat doen.

We vragen u dit zoveel mogelijk in uw kring bekend te maken, zodat we in korte tijd zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

ds. Annelieke Warnar