Haghakerk

Na de reformatie van 1580 wordt de middeleeuwse Christophus-kerk door de Hervormden overgenomen. Het is een drie-beukige kerk, een middenschip met twee zijbeuken. De preekstoel was gesitueerd aan de zuidkant, het altaar aan de oostkant. Zitbanken ontbraken, de kerkgangers moesten tijdens de dienst om het altaar en de preekstoel staan.

In de periode 1740-1745 wordt de Christophus-kerk afgebroken en vervangen door een nieuwe kerk. De kerk met koepeltoren wordt kleiner. Alleen resten van het oude koor blijven gehandhaafd. In 1797 wordt de koepeltoren vervangen door een spitstoren. Halverwege de 19e eeuw wordt door de invloed van het Réveil de kerk te klein. Réveil, een rechtzinnige beweging in de kerk, die zich voornamelijk richt op het goed-doen, op zending en zorg voor de minder bedeelden, brengt veel volgelingen met zich mee. Geen verbouwing maar nieuwbouw. In 1840 worden eerst de muren van de toren en het orgel vernieuwd. Verder wordt de gehele kerk afgebroken. Hiervoor komt de huidige kerk in de plaats. Twintig jaar later in 1860 wordt het nieuwe orgel van de vermaarde orgelbouwer L. van Dam in gebruik genomen. Ook nu nog is dit orgel bijzonder van klank. In 1890 wordt de kerk verkleind door inbouw van de huidige consistorie. In de jaren zestig van de vorige eeuw wordt de kerk grondig gerestaureerd en begin jaren zeventig volgt het orgel. Nadien volgen nog kleinere restauraties zoals dat van het dak in 1986.

Bijzonder fraai in het interieur is de eikenhouten preekstoel van rond 1700, de kroonluchters en de bogen van het doophek. Veel van die voorwerpen zijn schenkingen van families zoals de Van Harinxsma's en de Visser's.

De Haghakerk is tijdens de zomerperiode op zaterdagen
 geopend voor publiek. Raadpleeg hiervoor www.tsjerkepaad.nl.