adressen

postadres
Protestantse Gemeente te Heeg
De Skatting 30
8621 BW  HEEG

predikant
ds. Annelieke Warnar - van den Berg
De Skatting 2
8621 BW  HEEG
tel. 06 - 40503430
stuur een e-mail

ouderenpastor
ds. Do Kisjes - de Vries
tel. 06-44636680
stuur een e-mail

scribaat
Reinschje Hiemstra
De Skatting 4
8621 BW  HEEG
tel. 0515 - 469663
stuur een e-mail

koster Ichthuskerk
Douwe en Nannie Buwalda - van der Veen
De Skatting 37
8621 BV  HEEG
tel. 0515 - 443252
stuur een e-mail

ledenadministratie
Christa van Koeveringe
Wite Muonts 28
8621 DL  HEEG
tel. 0515 - 442170
stuur een e-mail

financiële administratie
Akke Attema
De Draei 54
8621 CZ  HEEG
tel. 0515 - 442800
stuur een e-mail

webmaster
Pieter Jukema
It Fabryk 29
8621 JD  HEEG
tel. 0515 - 444766
stuur een e-mail