doop & huwelijk

Doop

De heilige doop wordt bediend op een aantal zondagen in het jaar. Het vindt plaats in de reguliere ochtenddienst. De eerstvolgende ‘doopzondag’ wordt in het kerkblad bekend gemaakt. Soms wordt de datum in overleg vastgesteld. Wie hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij de predikant.

De doop van kinderen wordt voorbereid door middel van een ‘doopgesprek’. Dit is een bijeenkomst van de doopouders, ouderling van dienst en predikant. Tijdens dit gesprek komen onder andere de betekenis van de doop, de motivatie om te laten dopen en de gang van zaken in een doopdienst aan de orde. Ouders worden gevraagd ter voorbereiding op het doopgesprek het boekje “Over de doop” (uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland) door te nemen. De kerk stelt dit ter beschikking.

Volwassenen worden gedoopt, nadat zij belijdenis van hun geloof hebben gedaan. Terwijl ouders bij de kinderdoop namens de kinderen ‘ja’ zeggen, zeggen volwassenen zelf ‘ja’ (ze doen belijdenis van hun geloof). Deze belijdenis en doop worden voorbereid door middel van een belijdeniskring. Een belijdeniskring is een gespreksgroep waar de betekenis van het christelijk geloof en de eigen plek van de deelnemers daarin aan de orde komen. Wie gedoopt wil worden of daar wel eens aan denkt, kan contact opnemen met de predikant.

Huwelijk

Wanneer twee mensen elkaar trouw beloven, kan over dit verbond in de kerk Gods zegen worden gevraagd. Een huwelijksdienst wordt door middel van twee of drie gesprekken voorbereid. De dienst wordt in overleg met het bruidspaar ingevuld. Wie hun huwelijk in de kerk willen laten inzegenen, worden verzocht tijdig contact op te nemen met de predikant om datum en tijd af te stemmen.