gespreksgroep 30 +/-

Een aantal twintigers en dertigers komt eens per 6 à 8 weken bij één van de deelnemers bij elkaar om te praten over geloof, leven en maatschappij. De invulling verschilt per avond. De ene keer staat een geloofs- of maatschappelijk thema centraal. Een andere keer lezen we met elkaar een tekst uit de Bijbel en bespreken wat de tekst betekent en ons te zeggen heeft met betrekking tot geloof en leven. Op dit moment zijn er tien deelnemers.

We gaan met elkaar in gesprek in een open sfeer met respect voor elkaars mening en overtuigingen. De één weet het zeker, een ander twijfelt. Dat mag allemaal. Er is ruimte voor gelovigen en zoekers.


Natuurlijk is er ook ruimte voor gezelligheid en ontmoeting. We beginnen het seizoen op 2 oktober met een diner, waarbij de partners van de deelnemers ook zijn uitgenodigd.

De avonden worden doorgaans geleid door de predikant. Zo nu en dan verzorgen de deelnemers zelf een bijeenkomst.

Wil je meedoen of gewoon een avond vrijblijvend bijwonen, kom dan gerust eens langs. Voor meer informatie kun je terecht bij de predikant.