It Trijelûk

It Trijelûk is het interkerkelijke kerkblad van de gezamenlijke kerken van Heeg -de Jozefparochie Heeg en de Protestantse Gemeente te Heeg. It Trijelûk verschijnt één keer in de drie weken en wordt huis-aan-huis verspreid.

In de zomerperiode wordt speciaal voor de zomergasten een mini-Trijelûk uitgegeven. Dit gebeurt in samenwerking met de kerken van Oudega en Gaastmeer. Hierin staan de kerkdiensten vermeld die in de zomerperiode plaatsvinden in de kerken van Oudega, Gaastmeer en Heeg. Deze uitgave is tijdens de zomerperiode te verkrijgen op campings, in de pensions en hotels en bij de jachthavens en de VVV.

Het kerkblad is ondergebracht in een eigen stichting: Stichting Kerkblad It Trijelûk en wordt in eigen beheer uitgebracht. Giften zijn altijd welkom. Het bankrekeningnummer is 
NL 65 INGB 0003 576 889

Begin 1976 kwam uit een oecumenische gespreksgroep het initiatief voor de bundeling van de kerkbladen. Het voorblad van deze bundeling werd ruim 35 jaar geleden door Gerrit Terpstra fraai vormgegeven in een drieluik (Fries: Trijelûk). In het jaar 2009 zijn de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk samen gegaan. Sindsdien is It Trijelûk een bundeling van 2 kerkbladen. In 2012 is It Trijelûk voorzien van een nieuwe lay-out en een nieuw voorblad. Bedenker van het voorblad is Jan van der Werf.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Ringblad

De gemeentes van de Werkgemeenschap IJlst geven gezamenlijk een Ringblad uit. Dit blad verschijnt 11 keer per jaar en een jaarabonnement kost 18,- euro. Wilt u op de hoogte blijven van wat in de omliggende gemeentes speelt, welke activiteiten zij ontplooien en hoe zij kerk zijn, dan is dit blad geschikt voor u. Voor meer informatie, een proefnummer aanvragen of opgave voor een abonnement kunt u terecht bij Margriet Visser, De Hoep 28, 8622 XL Hommerts (e-mail: margriet379@hotmail.com).