projecten

De diaconie ondersteunt diverse projecten waarvan één keer per maand een collecte wordt gelabeld.

Projecten in binnen- en buitenland waar o.a. steun aan is verleend:

 • Projecten van Kerk in Actie
 • Vakantieweek Doorn

 • Kinderen in de knel

 • Clini Clowns

 • Alpe d’ Huzes
 • Voedselbank Sneek

 • Stichting Present Sneek

 • Dorcas
 • Beautiful Kids Namibia
 • Tadzjikistan

 • Stichting Zending over grenzen
 • Heart for Children