oecumenische werkgroep

De Oecumenische Werkgroep Heeg is in 1998 opgericht door de toenmalige voorgangers: ds. G.P. den Hollander en pastor C. Huitema – Walta. De Protestantse Gemeente te Heeg en de Rooms Katholieke Parochie werken daarin samen.

De doelstelling is: draagvlak creëren in de oecumenische vieringen voor:

  • Vijf vespervieringen 

  • Beloken Pasen

  • Tweede Kerstdag

In de vesperdiensten wordt een thema vastgesteld voor het hele seizoen. Daarin houdt de voorganger een korte meditatie. We proberen zoveel mogelijk de Josephkerk en de Haghakerk bij toerbeurt te gebruiken.

Op de zondag tijdens de Findelierdagen wordt de tentdienst gehouden. Deze dienst wordt voorbereid door twee afgevaardigden uit de werkgroep en de tentdienstcommissie.

De werkgroep wordt gevormd door :

predikant - pastor - Sybren Renema - Floor Pijnakker - Rinske de Jager-Cnossen - Neri Tekstra - Wilma de Jong-Jelgerhuis