overdenking

Preken en/of overdenkingen die in de afgelopen periode zijn gehouden.
Gedichten en/of teksten.
 
Eerst vindt u een overzicht van de teksten. Vervolgens vindt u beneden aan de pagina een lijst waar u de gewenste tekst kunt downloaden door het pijltje achter het desbetreffende document aan te klikken.

Zondag 30 augustus - Viering heilig avondmaal
2015-25 Overdenking bij 1 Kon.17 en Joh.6 - De sprong wagen (Lezingen: 1 Koningen 17,7,-16 en Johannes 6,67-69)

Zondag 6 september - Oecumenische Tentdienst
2015-26 Overdenking bij Ps.150 en Hand.16 - De kracht van muziek (Lezingen: Psalm 150 en Handelingen 16,22-34)

Zondag 20 september - Doopdienst
2015-27 Overdenking bij Jes.43 en Mc.10 - De blijvende band (Lezingen: Jesaja 43,1-2,4a; Marcus 10,13-16)

Zondag 27 september
2015-28 Num.11 en 2Kon.2 - De profetenmantel oppakken (Lezingen: Numeri 11,24-29 en 2 Koningen 2,1a.6-15a)

Zondag 18 oktober
2015-29 Preek bij Marcus 10,32-45

Zondag 25 oktober
2015-30 Preek bij Ps.13 en Mc.10 - De schreeuw (Lezingen: Psalm 13 en Marcus 10,46-52)

Zondag 25 oktober - Fryske Fesper
2015-31 Oertinking bij Spr.25 en Jak.5 - Geduld (Lêzingen: Spreuken 25,15 en Jakobus 5,7-11)

Woensdag 4 november - Gezamenlijke dankdag
2015-32 Overdenking op Dankdag

Zondag 22 november - Gedachtenisdienst
2015-33 Overdenking voor de gedachtenisdienst - Lezing: Lucas 24,13-35

Zondag 29 november - Eerste Advent
2015-34 Preek over Lucas 1,5-25 - Verwachten (Lezing: Lucas 1,5-25)

Zondag 6 december - Tweede advent
2015-35 Teksten uit de dienst van zondag 6 december

Zondag 13 december - Derde advent
2015-36 Overdenking bij Lucas 1,39-56 - Blijde verwachting (Lezing: Lucas 1,39-56)

Donderdag 24 december - Kerstnacht
2015-37 Overdenking in de kerstnacht - 'Wees niet bang' (Lezingen: Genesis15,1; Jesaja
 41,8-10; Lucas 2,1-20)

Vrijdag 25 december - Kerstmorgen
2015-38 Overdenking op de kerstmorgen - 'Tijd van het licht' (Lezingen: Jesaja 9,1-6 en Johannes 1,1-14)

Zondag 27 december - Oecumenische kerstviering
2015-39 Oec. kerstviering_gedachte - 'Met de ogen van een kind'

Donderdag 31 december - Oudejaarsavond
2015-40 Overdenking op Oudejaarsavond - Lezing: Psalm 139

Zondag 10 januari - Fryske Tsjinst
2016-01 Preek by Jes.40 en Luk.3 - De wei ree meitsje (Lezingen: Jesaja 40,1-11 en Lukas 3,3-16.21-22)

Zondag 5 februari - Heilig avondmaal
2016-02 Overdenking bij Exodus 14 - Klem staan (Lezing: Exodus 14,5-14)

Zondag 28 februari - Derde v.d. Veertigdagen
2016-03 Preek bij Hebreeën 4 - Jezus als bruggenbouwer (Lezing: Hebreeën 4,14-5,10)

Zondag 6 maart - Vierde v.d. Veertigdagen - Fryske tsjinst - doopdienst
2016-04 Preek oer Lukas 15 - Lêzing: Lukas 15,11-32

Woensdag 9 maart - Gezamenlijke biddag in de Karmel te Woudsend
2016-05 Inleiding en gedachtes bij Luc.11 - 'Onze Vader' - Lezing Lucas 11,1-13

Donderdag 24 maart - Witte donderdag
2016-06 Overdenking op Witte donderdag - Lezing: Johannes 13,1-15

Zondag 27 maart - Pasen
2016-07 Overdenking Pasen - 'In gesprek met Petrus' (Lezingen: Johannes 20,1-10 en Johannes 21,12-17)

Zondag 3 april - Oecumenische Paasviering
2016-08 Overdenking Oecumenische Paasviering - Lezing: Johannes 20,19-29

Zondag 1 mei
2016-09 Preek bij Openb.21 en Joh.14 - Lezingen: Openbaring 21,1-4.10-12.22-23 en Johannes 14,22-29

Donderdag 5 mei - Hemelvaartsdag
2016-10 Preek bij 2.Kon.2 en Hand.1 - 'Loslaten' (Lezingen: 2 Koningen 2,1-15a en Handelingen 1,4-11) 

Zondag 8 mei - Wezenzondag
2016-11 Preek bij Ps.27 en Hand.1 - Lezingen: Psalm 27 en Handelingen 1,12-14

Zondag 15 mei - Pinksteren
2016-12 Preek bij 1 Kor. 12 en Hand 2 - Lezingen: 1 Korintiës 12,1-13 en Handelingen 2,1-13

Zondag 22 mei - Meditaasje Omrop Fryslân
2016-13 Meditaasje Omrop Fryslân - Bidde

Zondag 5 juni - Viering heilig avondmaal
2016-14 Preek bij Numeri 9 - Lezing: Numeri 9,15-23

Zondag 12 juni - Afscheid en bevestiging ambtsdragers
2016-15 Preek bij Exodus 18 - Ken je grenzen (Lezingen: Exodus 18,13-23 en 1 Korintiërs 12,4-11)

Zondag 3 juli
2016-16 Preek bij Num.23 en Rom.8 - Bileam zegent in plaats van vervloekt (Lezingen: Numeri 22,41-23,21 en Romeinen 8,31-39)

Zondag 17 juli
2016-17 Preek n.a.v. Ex.15 en Ps.46 -Geweld in de Bijbel? (Lezingen: Exodus 15,1-21 en Psalm 46,9-12)

Zondag 24 juli
2016-18 Preek n.a.v. 1 Samuël 18 en 20 - Vriendschap (Lezingen: 1 Samuël 18,1-4 en 1 Samuël 20)

Zondag 31 juli
2016-19 Preek bij Lucas 10 - De kunst van het luisteren (Lezing: Lucas 10,38-42)

Zondag 21 augustus
2016-20 Preek bij Jer.23, 2Tim.1, Luc.12 - De vonk (Lezingen: Jeremia 23,19-23, 2 Timoteüs 1,6-10 en Lucas 12,49-53; met Lied 324)

Zondag 28 augustus -Heilig Avondmaal - Afscheidsdienst
2016-21 Overdenking bij Job 38 en Luc.24 - Als pelgrims onderweg: over gemeente zijn (Lezingen: Job 38,1 en 42,1-6; Lucas 24, 13-17a.28-32)

Zondag 16 oktober - Belijdenisdienst
2016-22 Overdenking belijdenisdienst - Lezing: 1 Johannes 4,11-16

Zondag 21 mei 2017 - Anders-Vieren-Dienst
Thema: 'Kies dan het leven ...'

Zondag 17 december - Derde Advent
2017-01 Verkondiging bij Jesaja 35,1-10 en Lucas 1,39-45
Ċ
EJ K,
21 sep. 2015 12:57
Ċ
EJ K,
28 sep. 2015 01:47
Ċ
EJ K,
19 okt. 2015 05:35
Ċ
EJ K,
25 okt. 2015 15:01
Ċ
EJ K,
25 okt. 2015 15:02
Ċ
EJ K,
6 nov. 2015 10:12
Ċ
EJ K,
30 nov. 2015 03:59
Ċ
EJ K,
12 dec. 2015 14:30
Ċ
EJ K,
28 dec. 2015 01:05
Ċ
EJ K,
28 dec. 2015 01:05
Ċ
EJ K,
28 dec. 2015 01:06
Ċ
EJ K,
4 jan. 2016 12:05
Ċ
EJ K,
12 jan. 2016 14:25
Ċ
EJ K,
9 feb. 2016 14:06
Ċ
EJ K,
3 mrt. 2016 04:27
Ċ
EJ K,
6 mrt. 2016 14:35
Ċ
EJ K,
31 mrt. 2016 08:27
Ċ
EJ K,
31 mrt. 2016 08:28
Ċ
EJ K,
2 mei 2016 10:10
Ċ
EJ K,
6 mei 2016 06:42
Ċ
EJ K,
9 mei 2016 07:11
Ċ
EJ K,
16 mei 2016 08:52
Ċ
EJ K,
22 mei 2016 23:35
Ċ
EJ K,
6 jun. 2016 06:00
Ċ
EJ K,
16 jun. 2016 14:23
Ċ
EJ K,
4 jul. 2016 06:22
Ċ
EJ K,
18 jul. 2016 15:18
Ċ
EJ K,
24 jul. 2016 08:18
Ċ
EJ K,
31 jul. 2016 06:06
Ċ
EJ K,
17 okt. 2016 05:22
Ċ
Pieter Jukema,
21 mei 2017 23:13
Ċ
Pieter Jukema,
21 mei 2017 23:13
Ċ
Annelieke Warnar,
18 dec. 2017 10:07