sneinsklup & kindernevendienstEén keer per maand is er Sneinsklup, waarbij alle kinderen van de basisschool van harte welkom zijn. De kinderen zijn dan gedurende de hele dienst in hun eigen ruimte. De Sneinsklup wordt gehouden in de ruimte achter de Ichthuskerk. Op deze zondagen is er geen kindernevendienst.

Op de andere zondagen is er altijd kindernevendienst, ook dan zijn alle kinderen van de basisschool van harte welkom!

Tijdens de Sneinsklup en de kindernevendienst vertellen we de kinderen verhalen uit de Bijbel. Daarna praten we er met elkaar over. We maken leuke knutselwerkjes, puzzels, kleurplaten en doen regelmatig een spelletje. We houden daarbij rekening met de verschillende leeftijden.

Ook wanneer je ouders niet naar de kerk gaan, ben je natuurlijk van harte welkom!!!

Tot ziens bij de sneinsklup en kindernevendienst!


Hulp gezocht

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die ons team willen komen versterken.

Dit houdt het volgende in:  

  • Sneinsklup en kindernevendienst leiden

  • projecten organiseren (bijvoorbeeld adventsproject of kinderkerstfeest of palmpasen  of overstapdienst)

  • 4x per jaar een vergadering

Zo lang we nog geen nieuwe leiding hebben gevonden, zullen we voor het kinderkerstfeest en misschien ook voor andere projecten mensen benaderen om éénmalig  mee te helpen bij de voorbereiding. 

Lijkt het je leuk om leiding te worden bij de Sneinsklup en kindernevendienst of om éénmalig mee te helpen bij de voorbereiding van de kinderkerstviering, neem dan contact op met Jaap Krol (tel. 443963, jaapjitske@ziggo.nl). Vele handen maken immers licht werk!!

Geertje, Hiltsje, Petra, Anneke en Jaap

Leiding van de Sneinsklup en kindernevendienst