vrouwencontactgroep

 Vrouwencontactgroep ‘Bidt en Werkt’


Deze groep vrouwen komt één keer in de veertien dagen op woensdagavond bij elkaar. Voor de pauze is er een bezinning op een Bijbels onderwerp. Hiervoor wordt het blad ‘In Gesprek’ als leidraad gebruikt. Als afsluiting wordt een verhaal, gedicht, puzzel of quiz gebruikt. Nieuwe leden zijn van harte welkom!